هموطنان عزیز! خرسندم که یکبار دیگر در آستانه تجلیل از هفته مخصوص هلال احمر افغانی قرار داریم. همه میدانیم که هفته مخصوص جمعیت ملی درسطح کشور، بمنظور جمع آوری اعانه وتقویت بنیه ی مالی این نهاد خیریه مستقل برگزار می گردد. طوریکه هویداست جمعیت ملی جزء ساختار بودیجوی دولت نبوده بلکه متکی بر تمویل مردم خییر کشور، نهضت بین المللی صلیب سرخ، جمعیت های ملی صلیب سرخ وهلال احمر، تجار محترم ملی، موسسات خیریه ملی وبین المللی میباشد. جمعیت هلال احمر افغانی همه ساله از تاریخ ۲۴-۳۰ برج میزان هفته مخصوص را با پیام حمایوی ریس جمهور در سطح کشور بمنظور جمع آوری اعانه وتقویت بنیه مالی این نهاد خیریه تجلیل مینماید. هدف از تجلیل هفته مخصوص و جمع آوری اعانه، پاسخدهی به متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی، تداوی بیماران سوراخ قلب، ارایه خدمات صحی توسط کلینیک های ثابت و سیار، نگهداری از خانواده های بی سرپرست در مرستونهای کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ، هرات وسایر خدمات عام المنفعه میباشد . هموطنان عزیز! هفته مخصوص، هفته خیر وتعاون، حمایت از آسیب دیده گان حوادث، بیجاشده گان داخلی، عودت مهاجرین، احترام به کرامت انسانی وحفظ ارزشهای بشری بوده که جمعیت ملی افتخار آنرا دارد تا با اشتراک مردم خییر کشور ازآسیب دیده گان دستگیری ومعاونت نماید. بیایید با پرداخت اعانه ولو اندک هم که باشد حیات فرد متضرر را تضمین نماییم.همانگونه که میدانید وضعیت نا بسامان امروزی مملو از حوادث طبیعی وغیر طبیعی برکشور ما حاکم است، جزیی ترین حرکت انسان دوستانه وتشریک مساعی سبب نجات حیات متضررین خواهد گردید. جمعیت هلال احمر افغانی از تمام مردم خییر کشورتمنا دارد تا طبق سالهای گذشته یکبار دیگر بسراغ درمانده گان صحنه های حوادث طبیعی وغیر طبیعی گام بردارد. با احترام میرویس – اکرم معاون و سرپرست ریاست عمومی جمعیت هلال احمر افغانی

داکتر میرویس اکرم فرزند انجنیر محمد اکرم متولد سال(15سنبله 1337) مطابق (1958/7/ 9) در ولایت کابل میباشد. آقای اکرم تحصیلات ابتدایی خود را در کابل و کشوربیروت و تحصیلات ثانوی اش را در لیسه عالی استقلال در سال1977 که برابر میشود با سال 1356هجری خورشیدی تکمیل کرد. سپس تحصیلات عالی اش را بعد از موفقیت در امتحان کانکور سال 1356 در فاکولته طب ننگرهار آغاز کرد و در ادامه با اخذ بورسیه تحصیلی عازم کشور فرانسه گردید که در سال 1986 با اخذ درجه ماستری در فیزیوتراپی فارغ التحصیل شد. داکتر میرویس اکرم با نهاد های معتبر ملی و بین المللی کار کرده است که از آن جمله: - همکاری با انجمن بشری فرانسوی (Medecins Du Monde( جهت سروی و تطبیق واکسین و بررسی امکانات برای بنا کردن مراکز صحی در ولایت کنر از ماه جون 1986 تا جون 1987. - بررسی امکانات صحی در کمپ های مهاجرین افغان در شهر پشاور – پاکستان درسال 1987. - سر پرستی و اداره سرویس فیزیوتراپی انجمن فلج های فرانسه. - استخدام در CRA یا Center de Reeducation at Appsreillage.2 Rue du Paris 94160 – Valenton – France,جهت تخصص مسلکیاز اکتوبر 1987 تا به سپتامبر 1995. وی در عین زمان طی سالهای 1994 و 1995به عنوان مربی یک تیم دوش در مسابقات قهرمانی ملی دوش فرانسه ایفای وظیفه نمود . - سرپرست در سه مرکز انجمن" سندی گال " ( پشاور - جلال آباد و کابل) جهت طرح و تطبیق پروژه های جدید آموزشی فیزیوتراپی و پروستیتیک. وظایف و مسولیت های کاری آقای میرویس اکرم: • مراقبت و همکاری با تکنیشن های مراکز مختلف سندی گال. • تدریس فزیوتراپستان در چوکات پروگرام ارتقای ظرفیت • سهم تخنیکی با انجمن بشری انگلستان (Motivation) جهت ساختن یک چوکی عراده دار مطابق به شرایط افغانستان • همکاری در حصه انتقال و جابجا کردن مرکز جدید سندیگالاز پیشاور و شهر کابل در اکتوبر 1996. - سرپرست کابل سندی گال از جولای 1997 تا آگست 1998. - سرپرستی و اداره مرکز فیزیوتراپی افراد کهن سال در حوالی شهر پاریس از آکست 1998 تا جولای 1999 . داکتر میرویس اکرم همچنان با داشتن جوازنامه رسمی از کشور فرانسه صاحب معاینه خانه شخصی در غرب شهر پاریس نیز بود. - داکتر میرویس اکرم همچنان از سال ۲۰۰۷ الی ۲۰۰۸بحیث استاد , و قسمآ بحیث اسیستانت استادان خارجی و مترجم مضامین مسلکی در چوکات پروگرام ارتقای ظرفیت انستیتیوت فیزیوتراپی کابل که از طرف چند انجمن بشری فعالیت میکردفعالیت داشته اند. - آقای اکرم از سال 2008 الی 2009مشاور ارشد رئیس عمومی جمعیت افغانی سره میاشتبود و نیز در سال 2009 به عنوان رئیس روابط بین المللی و اسناد در جمعیت افغانی سره میاشت ایفای وظیفه نمود. بعد از اکتوبر ۲۰۱۰ الی مارچ ۲۰۱۱ به عنوان مسول روابط ستراتیژیک معینیت پالیسی وزارت مالیه ایفای وظیفه نمود و از اکتوبر ۲۰۱۲ الی جوالای ۲۰۱۳ در حوالی پاریس به عنوان پیزیوتراپیست در معاینه خانه شخصی فعالیت داشت. آقای اکرم ورزشکار بوده است و در چندین دوره مسابقات بین المللی دوش " ماراتون " در شهر های نیویارک، پاریس و شهر ملبورن آسترالیا اشتراک کرده است. آقای اکرم به زبان های فرانسوی _ انگلیسی _ فارسی _ پشتو و عربی تسلط دارد، وی متآهل و دارای سه فرزند است و در شهر کابل زندگی میکند.

بزودی!

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 47
» بازدیدکنندگان دیروز : 12
» بازدیدکنندگان آنلاین : 5
» مجموع بازدیدکنندگان : 14189

رفتن به بالای صفحه