هموطنان عزیز! خرسندم که یکبار دیگر در آستانه تجلیل از هفته مخصوص هلال احمر افغانی قرار داریم. همه میدانیم که هفته مخصوص جمعیت ملی درسطح کشور، بمنظور جمع آوری اعانه وتقویت بنیه ی مالی این نهاد خیریه مستقل برگزار می گردد. طوریکه هویداست جمعیت ملی جزء ساختار بودیجوی دولت نبوده بلکه متکی بر تمویل مردم خییر کشور، نهضت بین المللی صلیب سرخ، جمعیت های ملی صلیب سرخ وهلال احمر، تجار محترم ملی، موسسات خیریه ملی وبین المللی میباشد. جمعیت هلال احمر افغانی همه ساله از تاریخ ۲۴-۳۰ برج میزان هفته مخصوص را با پیام حمایوی ریس جمهور در سطح کشور بمنظور جمع آوری اعانه وتقویت بنیه مالی این نهاد خیریه تجلیل مینماید. هدف از تجلیل هفته مخصوص و جمع آوری اعانه، پاسخدهی به متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی، تداوی بیماران سوراخ قلب، ارایه خدمات صحی توسط کلینیک های ثابت و سیار، نگهداری از خانواده های بی سرپرست در مرستونهای کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ، هرات وسایر خدمات عام المنفعه میباشد . هموطنان عزیز! هفته مخصوص، هفته خیر وتعاون، حمایت از آسیب دیده گان حوادث، بیجاشده گان داخلی، عودت مهاجرین، احترام به کرامت انسانی وحفظ ارزشهای بشری بوده که جمعیت ملی افتخار آنرا دارد تا با اشتراک مردم خییر کشور ازآسیب دیده گان دستگیری ومعاونت نماید. بیایید با پرداخت اعانه ولو اندک هم که باشد حیات فرد متضرر را تضمین نماییم.همانگونه که میدانید وضعیت نا بسامان امروزی مملو از حوادث طبیعی وغیر طبیعی برکشور ما حاکم است، جزیی ترین حرکت انسان دوستانه وتشریک مساعی سبب نجات حیات متضررین خواهد گردید. جمعیت هلال احمر افغانی از تمام مردم خییر کشورتمنا دارد تا طبق سالهای گذشته یکبار دیگر بسراغ درمانده گان صحنه های حوادث طبیعی وغیر طبیعی گام بردارد. با احترام میرویس – اکرم معاون و سرپرست ریاست عمومی جمعیت هلال احمر افغانی

داکتر نیلاب مبارز که دارای تحصیلات عالی در بخش های جراحی و اداره عامه می باشد در ماه مارچ سال 2017؛ بوسیله بورد رهبری جمعیت هلال احمر افغانی بحیث سکرتر جنرال این نهاد گماشته شد. قبل ازاین، درجریان سالهای (2015-2007 ) ایشان به عنوان سخنگو در ملل متحد (ماموریت کمک سازمان ملل در افغانستان) خدمت می نمود. داکتر مبارز در بخش های مختلف "طب، امور بشری، توسعه و ارتباطات" تجارب متنوعی دارد. ایشان دوران مهاجرتش را در فرانسه سپری نموده است و در سال 2001 م دوباره به افغانستان برگشته است. پس از فراغت از لیسه عالی ملالی - کابل ایشان شامل پوهنتون طبی کابل شده و در سال 1984 م از این پوهنتون فراغت حاصل نموده است. وی موفق به کسب بورس تحصیلی فولبرایت در سال 2014 گردید و سند ماستری اداره عامه را از پوهنتون سیراکیوز امریکا در سال 2016 م کسب نمود. همچنین، ایشان موفق به اخذ مدرک مطالعات عالی در حل منازعات و رهبری سازمانهای بین‌المللی و غیرانتفاعی در آن پوهنتون شد. داکتر مبارز بیش از 20 سال از زندگیش را بعنوان جراح در شفاخانه های افغانستان و فرانسه و نیزمنحیث استاد درپوهنتون طبی کابل صرف نموده است. همچنان دربخشهای اداری، ایشان بعنوان رئیس اجرایی موسسه غیر دولتی فرانسوی کار کرد وموفق شد تا شفاخانه FMIC برای جراحی امراض قلبی اطفال در کابل تاسیس کند. داکتر مبارز بنیانگذار و عضو بورد چندین سازمان غیرانتفاعی می‌باشد، ایشان یکی از سه خانم کاندیدا درانتخابات ریاست جمهوری سال 2004 م وعضو لوی‌ جرگه سال 2012 م بود. داکتر مبارز نویسنده مشترک سه کتاب (زنان افغان، سفر پاریس- کابل و افغانستان حافظه برگشته) می‌باشد. ایشان همچنین مقالات زیادی را در ارتباط با طبابت و مشکلات افغانستان نوشته است. داکتر نیلاب مبارز به زبانهای دری، پشتو، فرانسوی و انگلیسی تسلط کامل دارد.

بزودی!

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 25
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 13
» مجموع بازدیدکنندگان : 83810

رفتن به بالای صفحه