بروشور

گزارش ربع اول سال مالی 1398 طبق پلان عمل مبارزه علیه فساد اد دیدندانلود
گزارش توحید شده فعالیت های جمعیت هلال احمر افغانی بابت سال 1 دیدندانلود
خبرنامه-ماه مارچ دیدندانلود
گزارش ماهوار رياست همآهنگي ساحوي شمالشرق دیدندانلود
گزارش ماهوار ریاست هماهنگی ساحوی ( غرب ) دیدندانلود
خبرنامه-ماه فبروری دیدندانلود
خبرنامه ماه جون دیدندانلود
کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت: جمعیت هلال اح دیدندانلود
قانون تنظیم امور جمعیت هلال احمر افغانی دیدندانلود
برنامه راهبردی اداره حوادث دیدندانلود
گزارش فعالیت های سال 1395 جمعیت هلال احمر افغانی دیدندانلود
پالیسی اداره حوادث دیدندانلود
بروشور هفتم سوراخ قلب دیدندانلود
بروشور ششم سوراخ قلب دیدندانلود
بروشور پنجم سوراخ قلب دیدندانلود
بروشور چهارم سوراخ قلب دیدندانلود
بروشور سوم سوراخ قلب دیدندانلود
بروشور دوم سوراخ قلب دیدندانلود
بروشور اول سوراخ قلب دیدندانلود
بروشور دوم زلزله دیدندانلود
بروشور زلزله دیدندانلود
بروشور آتش سوزی دیدندانلود
بروشور نشان دیدندانلود

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 110
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 3
» مجموع بازدیدکنندگان : 6132

رفتن به بالای صفحه