عنوان بستتاریخ اعلانتاریخ ختم اعلانموقعیت
مدیر عمومی لوژستیک ۲۸ - سنبله - ۱۳۹۶ ۰۸ - میزان - ۱۳۹۶ زون شمالغرب مرکزی
معاون تریننگ و ثبت ارقام پروژه محو پولیو ۰۲ - میزان - ۱۳۹۶ ۱۲ - میزان - ۱۳۹۶ دفتر مرکزی ریاست خدمات صحی
مبلغ کمپ صحی ۲۰ - سنبله - ۱۳۹۶ ۳۰ - سنبله - ۱۳۹۶ نورستان ، لغمان ، پکتیکا ، کندهار ، کندوز
واکسیناتور کمپ صحی ۲۰ - سنبله - ۱۳۹۶ ۳۰ - سنبله - ۱۳۹۶ نورستان ، لغمان ، پکتیکا ، کندهار ، کندوز
نرس کمپ صحی ۲۰ - سنبله - ۱۳۹۶ ۳۰ - سنبله - ۱۳۹۶ نورستان ، لغمان ، پکتیکا ، کندهار ، کندوز
مدیر عمومی ارتباطات آمریت جندر ۱۴ - اسد - ۱۳۹۶ ۲۴ - اسد - ۱۳۹۶ دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی
قابله تیم سیار صحی ۱۴ - اسد - ۱۳۹۶ ۲۴ - اسد - ۱۳۹۶ تیم سیار صحی ولایت پکتیکا
متخصص داخله اطفال شفاخانه مرکزی ۱۴ - اسد - ۱۳۹۶ ۲۴ - اسد - ۱۳۹۶ شفاخانه مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 1016
» بازدیدکنندگان دیروز : 2
» بازدیدکنندگان آنلاین : 4
» مجموع بازدیدکنندگان : 16152

رفتن به بالای صفحه