عنوان بستتاریخ اعلانتاریخ ختم اعلانموقعیت
مدیریت سیستم عضویت ۲۹ - عقرب - ۱۳۹۶ ۰۸ - قوس - ۱۳۹۶ نماینده گی غور
مشاور انکشاف استراتیژیک پلان مرستون ها ۱۴ - عقرب - ۱۳۹۶ ۲۴ - عقرب - ۱۳۹۶ دفتر مرکزی ریاست مرستون کابل
مدیریت اجرائیه دفتر سکرترجنرال در امور حمایوی ۰۹ - عقرب - ۱۳۹۶ ۱۶ - عقرب - ۱۳۹۶ دفتر مرکزی
مسول صحی ساحوی زون مرکز شمال ۰۸ - عقرب - ۱۳۹۶ ۱۸ - عقرب - ۱۳۹۶ دفتر ساحوی صحی زون مرکز شمال واقع پل ارتل
ترینر رضاکاران کمک های اولیه صحی ۱۸ - میزان - ۱۳۹۶ ۳۰ - میزان - ۱۳۹۶ کندز
مدیر عمومی لوژستیک ۲۸ - سنبله - ۱۳۹۶ ۰۸ - میزان - ۱۳۹۶ زون شمالغرب مرکزی
معاون تریننگ و ثبت ارقام پروژه محو پولیو ۰۲ - میزان - ۱۳۹۶ ۱۲ - میزان - ۱۳۹۶ دفتر مرکزی ریاست خدمات صحی
مبلغ کمپ صحی ۲۰ - سنبله - ۱۳۹۶ ۳۰ - سنبله - ۱۳۹۶ نورستان ، لغمان ، پکتیکا ، کندهار ، کندوز

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 26
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 13
» مجموع بازدیدکنندگان : 83940

رفتن به بالای صفحه