عنوان بستتاریخ اعلانتاریخ ختم اعلانموقعیت
مدیر عمومی ارتباطات آمریت جندر ۱۴ - اسد - ۱۳۹۶ ۲۴ - اسد - ۱۳۹۶ دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی
قابله تیم سیار صحی ۱۴ - اسد - ۱۳۹۶ ۲۴ - اسد - ۱۳۹۶ تیم سیار صحی ولایت پکتیکا
متخصص داخله اطفال شفاخانه مرکزی ۱۴ - اسد - ۱۳۹۶ ۲۴ - اسد - ۱۳۹۶ شفاخانه مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی
دفتر ساحوی صحی زون مرکز شمال واقع پل ارتل ۱۴ - اسد - ۱۳۹۶ ۲۴ - اسد - ۱۳۹۶ دفتر ساحوی صحی زون مرکز شمال واقع پل ارتل
نرس عملیات خانه یا ریکاوری ۳۰ - ثور - ۱۳۹۶ ۱۰ - جوزا - ۱۳۹۶ شفاخانه مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 21
» بازدیدکنندگان دیروز : 3
» بازدیدکنندگان آنلاین : 10
» مجموع بازدیدکنندگان : 29

رفتن به بالای صفحه