اسناد وآرشیف

نشان جمعیت هلال احمر افغانی

نشان جمعیت هلال احمر افغانی طوریکه از نام آن پیداست هلال احمر یا مهتاب سرخ است که اصولاٌ در زمینه سفید باید قرار داشته باشد.  این نشان علامت یا سمبول کمک ، همدردی و معاونت با قربانیان جنگ ، آسیب دیده گان حادثات طبیعی و سایر اقشار نیازمند و بی بضاعت می باشد. از پیشینه تاریخی نشان بر طبق اسناد نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر چنان وانمود می شود که برای بار اول در سال 1863 در کنفرانس بین المللی منعقده جینوا نشان صلیب سرخ در متن سفید   که معکوس نشان  دولت کشور سویس می باشد بخاطر احترام به مؤسس نهضت که تبعه آنکشور است بحیث نشان مشخصه جمعیت های کمک رسان  به مجروحین جنگ ( جمعیت های ملی ) قبول گردید ودر سال 1864 نشان صلیب سرخ از طرف کنفرانس سیاسی بحیث نشان مشخصه خدمات طبی نظامی ضمن تصویب قرارداد اول ژنیو سال 1864 مورد تائید قرار گرفت. در سال 1876 در زمان جنگ بالکان امپراطوری عثمانی فیصله کرد که نشان هلال احمر را  که معکوس  نشان  خلافت عثمانی بود بعوض نشان صلیب سرخ بکار برد  این پیشنهاد در کنفرانس بین المللی نهضت  مورد تائید قرار گرفت ،به تعقیب آن یکتعداد کشور ها نشان هلال احمر را برای جمعیت های ملی شان برگزیدند. طوریکه در تاریخچه جمعیت هلال احمر افغانی نیز تذکر رفته دولت وقت افغانستان در سال 1311 نشان  دولتی آن وقت یعنی محراب را برای جمعیت امداد رسان یعنی محراب احمر انتخاب کرد ، اما این نشان از طرف نهضت رسمیت نیافت ، دوسال بعد در سال 1313 خورشیدی دولت افغانستان نشان هلال احمر   را برای جمعیت ملی انتخاب کرد که در واقع یکی از شرایط ده گانه برای برسمیت شناختن جمعیت در نهضت را بر آورده ساخت . نشان هلال احمر از سال 1313 تا بحال گر چه چندین مراتبه تغییر شکل و سایز در آن بوجود آمده اما بصفت نشان رسمی جمعیت ملی رسمیت داشته است اکنون در جمعیت ملی این شکل نشان   کار برد دارد.

قانون تنظیم امور جمعیت هلال احمر افغانی

http://redcrescent.af/upload/قانون%20دری%20و%20پشتو%20نهایی.pdf

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 5
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 15
» مجموع بازدیدکنندگان : 83784

رفتن به بالای صفحه