اصول اساسی هفت گانه

بشردوستی:-

نهضت بین المللی صلـیب سرخ و هلال احـمر به آرزوی کمک‌رساندن بدون تبـعیض به مجروحین میدان جنگ به وجود آمده است. در مأموریت ملی و بـین‌المللی خویش تلاش می‌ورزد تا در هر جایی همواره از آلام بشری جلوگیری کند وآن را کاهش دهـد. هدف آن حمایت از حیات، صـحت و تأمین احـترام انسان است. این نهضت تفــاهم متقابل، دوستی، همکاری و صلح پایدار را بین انواع بشر توسعه می‌دهد.

غیرجانبداری:-

این نهضـت هیچ نوع امتیازی به مـلیت، نـژاد، طبقه، عقاید دینی و مذهبی و نـظریات سیاسی نمی‌دهـد. تلاش مـی‌ورزد تا درد و رنج افراد را صرف با در نـظر داشت نیـازمندی ایشان و دادن حـق اولـویت به مصیبت‌های عاجل، تسکین دهد.

بی‌طرفی:-

این نهضت برای کسب و تداوم اعتماد همه‌گان، در مخاصمات طرف واقع نمی‌شود. هیچ‌گاهی درمناقشات سیاسی، نژادی، دینی، مذهبی و ایدیولوژیکی خود را درگیر نمی‌سازد.

استقلالیت:-

این نهضت مستقل است. جمعیت‌های ملی با آن‌که در خدمات بشردوستانه مددگار حکومت‌های خویش و تابع قوانین ممالک متبوعشان‌ می‌باشند، باید همیشه خود مـختاری خویش را حفظ کنند تا قادر شوند همواره مطابق اصول نهضت عمل کنند.

خدمات رضاکارانه:-

صلیب سرخ و هلال احمر یک نهضت امدادرسان رضاکار است. در هیچ شرایطی در آرزوی کسب منفعت نمی‌باشد.

وحدت (یگانگی):-

در هر کشور باید فقط یک جمعیت هلال احمر یا صلیب سرخ وجود داشته باشد. جمعیت هلال احمر افغانی باید به روی همه‌گان باز بوده و خدمات بشردوستانه خود را در سرتاسر کشور ارایه کند.

جهانشمولیت:-

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر که در آن همه جمعیت‌های ملی دارای مقام یکسان هستند و در کمک با همدیگر وظایف و مکلفیت‌های مساوی دارند، جهان‌شمول است. این اساس‌نامه بر اساس قانون، پیروی از اهداف والای انسانی و رویکرد بشردوستانه در مطابقت با اصول اساسی نهضت و عطف توجه به وضعیت خاص کنونی کشور؛ زیر نام اساس‌نامه جمعیت هلال احمر افغانی وضع شده است.

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 3
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 15
» مجموع بازدیدکنندگان : 83782

رفتن به بالای صفحه