جندر

در افغانستان زندگی میلیون ها انسان به دلیل جنگ های پی در پی متاثر گشته است. فقر و بیسوادی در بین بخش های مختلف جامعه به خصوص در بین زنها افزایش یافته است. زنان از جمله فقیر ترین و وابسته ترین اقشار جامعه هستند. تقریبا یک ملیون زن بیوه در افغانستان وجود دارد اين زنان بیوه از محرومیت اجتماعی در جامعه افغانستان رنج می برند و بسیاری از اینها انتخاب دیگری ندارند بجز اینکه گدایی کنند. زندگی این زنان سرشار از فقر، بی عدالتی، تبعیض و موانع برسر راه آنان بوده که از دسترسی شان به ضروریات اولیه چون حفظ الصحه، امنیت اطفال شان، تعلیم و تربیه و استخدام به کار مانع می گردد. غلبه بر این نابرابری و تضمین این که زنان از توسعه بهره مند شوند باید نیاز و خواستهای شان نه تنها در نظر گرفته شود بلکه در اولویت قرار گیرد. برای رسیدن به تمام اقشار آسیب پذیر جوامع بخصوص زنان، جمعیت هلال احمر افغانی تلاش برای به جریان سازی جندر در پروگرامهایش دارد. برابری جندر یک عامل کلیدی در موفقیت پروگرام های انکشافی و بشر دوستانه است. و همچنان از حقوق اساسی بشر است. هدف پروگرام های انکشافی و بشر دوستانه مانند پروگرام هایی که در جمعیت هلال احمر افغانی وجود دارد جلوگیری و کاهش درد و آلام بشری و کمک به کسانی است که آسیب پذیر هستند. محروم ساختن هر شخص از این کمک ها بر اساس جنسیت وی در تضاد با اصل و ارزش های انسانی سازمان های چون جمعیت هلال احمر افغانی بوده و موفقیت پروگرام های انکشافی آن را به مخاطره می اندازد. مساوات یا برابری یک امر مهم در پیشرفت و ترقی جوامع بوده و یکی از حقوق اساسی انسان ها می باشد. هدف دستیابی به مساوات تنها در سازمان ها و جمعیت های ملی قابل تطبیق نبوده بلکه یک امر ضروری در تمام جوامع می باشد. عدم مساوات یا نابرابری یک چالش جهانی بوده که پیشرفت انسان ها و ترقی اقتصاد را بطور منفی تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به تبعیض و محرومیت از دسترسی به منابع، خدمات عامه، تحصیل، خدمات صحی و استخدام و خشونت جنسیتی می گردد. عدم مساوات جنسیتی اشکال مختلف را داشته و ریشه در تقسیم غیر عادلانه قدرت دارد. جندر معمولاٌ از روی اشتباه به عنوان مترادف برای کلمه زن استفاده می شود. جندر در واقع به تفاوت های اجتماعی بین زن و مرد در جریان چرخه زندگی آنان اطلاق می گردد. گرچه عمیقاٌ ریشه در فرهنگ هرجامعه ای داشته، این تفاوت های اجتماعی بین مرد و زن باگذشت زمان قابل تغییر بوده و نسبت به هر فرهنگی متفاوت می باشد. دیپارتمنت جندر در سال (1392) جمعیت هلال احمر افغانی دیپارتمنت جندر را برای هماهنگ سازی و فراهم سازی سهولت در تطبیق پالیسی وستراتیژی جندر و جریان سازی جندر و توسعه و حمایت از فعالیت های که ضرورت ها و مشکلات زنان، مردان، دختران و پسران در همه سنین را هدف قرار می دهند جزء تشکیل سازمان گردانید. اهداف 1. بالا بردن سطح آگاهی و برداشت کارمندان, رضاکاران و مستفید شوندگان از مسائل مربوط به جندر در تمام سطوح سازمان و جوامع برای کاهش تبعیض و دست یابی به برابری جندر 2. ترویج اشتراک مساویانه کارمندان اعم از مرد و زن در تصمیم گیری, پلان گذاری و طرح پروگرام ها در تمام سطوح 3. انكشاف پالیسی و استراتیژی جندر 4. کمک رسانی به مستفیدشوندگان بیشتر با تحت پوشش قراردادن آن اقشار آسیب پذیری که محروم بوده و نیازهایشان نادیده گرفته شده 5. ایجاد و حفظ یک محیط مساعد کاری که در آن ضرورت های کارمندان اعم از مرد و زن شناسایی و رسیدگی گردد 6. توان بخشی به آن اقشاری که مورد تبعیض قرار گرفته و آسیب پذیر و وابسته باقی مانده اند 7. حصول اطمینان از تعهد سازمانی و تخصیص منابع برای جریان دهی و تطبیق پالیسی جندر 8. نظارت جامع و موثر از تطبیق پالیسی و پروسه جریان سازی جندر 9. تعریف و تعین مسولیت ها و پاسخگویی در قبال جریان سازی جندر در تمام سطوح

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 14854
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 20
» مجموع بازدیدکنندگان : 61533

رفتن به بالای صفحه