مالي ریاست

څنګه چې د مالي او حسابي پوهې جریان د ټکنالوژۍ د پرمخ تګ سره د پراختیا په حال کې دی، د افغاني سرې میاشتې ټولنه اړه ده، چې د نوي سستم برابرول او مالي او محاسبوي سستمونه په پاکه او رڼه بڼه کنټرول او وڅاري. مالي کړنې او حساب داري، د افغاني سرې میاشتې ټولنې د اړیکو پر بنسټ، د ګډو کاري غړو او دولتي سکټورونو له لوري برابرېږي، د دې لپاره چې سره میاشت وکولای شي هغه په رڼه او پاکه ټوګه ترلاسه کړي او د څار او کنټرول یومنظم سستم ولري، د مالي ریاست پرمختګوالی او منظم والی خورا اړین دی. مالي ریاست د هرکال مالي چارت د بشري منابعو له لارې د مالي کال د اړتیاوو پر بنسټ جوړوي او د رهبرۍ بورډ ته یې استوي. مالي ریاست د مالي ریس او اړوندو مدیرانو له لوري اداره کېږي، چې په لاندې ډول دي: ۱ – پانګه او ریپوټ ورکونه: د دې برخې دندې په لاندې ډول دي: • د سرې میاشتې د ریاستونو، نمایندګیو، او پروګرامونو لپاره پانګه برابرول. • د نمایندګیو د حسابونو کنټرول او ریپوټ، هغه راپورونه چې د نمایند ګیو څخه تر لاسه کېږي که د پروژو اړوند وي د ډونر برخې او که د جوړښت(ساختار) اړوند وي د لګښتونو او عوایدو د مسول له لوري چک کېږي او خپل اړوند آمریت ته سپارل کېږي. • د ټولنې د مقاماتو لپاره د ریپوټ برابرول. ۲ – د لګښتونو برخه: دغه برخه لاندې مسولیتونه لري: • د معاشونو اداره او برابرول. • د نقدو پیسو دلېږد برابرول او د لګښتونو کنټرول. • د پیسو د لېږد مخکې ادا کول او د هغه د حساب پاکول. • د تدارکي، ساختمانې، مرستندویه او نورو برخو د پیسو لېږد. • د کارکوونکو د تضمین پیسې اچول، د ګډو کاري غړو تضمین او وضع شوي مالیات اداکول. ۳ – د بهرنیو مرستو برخه او راپور ورکونه: د دې برخې مسولیتونه په لاندې ډول دي: • د فدریشن، سره صلیب، همکاره ټولنو او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د ترلاسه شویو پیسو معامله کول او په اړونده بانکونو کې اداره کول. • د هغه پروژو دقیقه او منظمه محاسبه، چې د فدریشن، سره صلیب او نورو نړیوالو بنسټونو له لوري تمویلېږي. • د مالي راپورونو پر خپل وخت برابرول او تمویلوونکو ته وړاندې کول. • د پروګرامونو او پروژو مسولینوته تخنیکي مرستې برابرول. • د مالي او محاسبوي پروژې کنټرول او همدارنګه د ترلاسه شوې موخې د لګښتونو کنټرولول. ۴ – د عوایدو او کورنیو مرستو برخه: د دې برخې مسولیتونه په لاندې ډول دي: • د دولت او نورو ملي مرسته کوونکو څخه په لاس راغلې پیسې معامله کول. • د دولت د مرستو رڼه او پاکه محاسبه او د هغه د لګښت څه رنګ والی. • پر وخت د راپورونو برابرول او د اړتیا په صورت کې د هغه ارایه کول دولت او نورو مرسته کوونکوته. • د دولت له لوري د سرې میاشتې ټولنې سره د مرستو وعدې څارل، ترڅو د ټولنې حساب ته ورسېږي. • د هغه پیسو څارل، چې د نماینګیو څخه ترلاسه شوې او په مرکز کې اړوند حساب ته لېږل. • د نماینده ګیو د عوایدو د مسولینوسره مرسته کول. • د مالي پروسې کنټرول او محاسبه او همدارنګه د هغه لګښتونو کنټرول چې د هرې موخې لپاره ترلاسه شوي دي.

دکتونکو شمېر

» د نن ورځې کتونکي : 6342
» د پرون ورځې کتونکي : 1
» پر کرښه کتونکي : 17
» ټول کتونکي : 53021

د پاڼې سرته تلل