گالری

پاک سازی شهر ازسوی رضاکاران نمایندگی ننگرهار

نمای از فعالیت های بشردوستانه جمعیت هلال احمر افغانی در ولای دیدن
پاک سازی شهر ازسوی رضاکاران نمایندگی ننگرهار دیدن
پاکسازی شهر ننگرهار توسط رضاکاران جمعیت هلال افغانی دیدن
کلوپ جوانان نمایندگی ولایت لغمان دیدن
کارمندان جمعیت هلال احمر افغانی به دست گیری آسیب دیدگان می ش دیدن
سهم گیری رضاکاران زن جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت های شر دیدن
زنان نورستان به انتخابات جمعیت هلال احمر افغانی سهمگیری فعال دیدن
حین واکسین در قریه جات ولایت های شرقی دیدن
حین واکسین اطفال ولایت های شرقی توسط رضاکاران جمعیت هلال احم دیدن
حین واکسین اطفال در قریه جات ولایت های شرقی توسط رضاکاران ج دیدن
حین معرفت نهضت بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی دیدن
حین معاینه خانم های حامله از سوی داکتران جمعیت هلال احمر افغ دیدن
حین توزیع مساعدت هلال احمر قطر به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و دیدن
حین توزیع کمک های جمعیت هلال احمر افغانی به آسیب دیدگان حواد دیدن
حین توزیع ادویه جات به مریضان در ولایت ننگرهار دیدن
حین پانسمان مریضان توسط رضاکاران در ولایت ننگرهار دیدن
حین اهدای خون رضاکاران زون ننگرهار به نیازمندان خون دیدن
حین آگاهی دهی به رضاکاران ولایت کنر از سوی آموزگاران جمعیت ه دیدن
پروژه های کار ساخت و ساز چاه های جمعیت هلال احمر افغانی در و دیدن
آموزش رضاکاران جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت کنر دیدن
آگاهی دهی از پروژه کار در بدل غذا در ولایت کنر دیدن
مصاحبه گزارشگر جمعیت هلال احمر افغانی با مریضان روانی در مرک دیدن
مصاحبه گزارشگر جمعیت هلال احمر افغانی با بزرگان مردم ولایت ه دیدن
کلینیک های جمعیت هلال احمر افغانی- عرضه خدمات صحی به مردم بی دیدن
کارمندان صحی زون غرب جمعیت هلال احمر افغانی پس از معاینه به دیدن
کارمندان جمعیت هلال احمر افغانی حین بررسی از خانواده های متض دیدن
عرضه خدمات صحی غیر جانبدارانه جمعیت هلال احمر افغانی در ولای دیدن
عرضه خدمات صحی غیر جانبدارانه جمعیت هلال احمر افغانی در ولای دیدن
عرضه خدمات صحی غیر جانبدارانه جمعیت هلال احمر افغانی در ولای دیدن
رضاکاران جمعیت هلال احمر افغانی در هرات صادقانه و متعهدانه خ دیدن

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 6223
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 7
» مجموع بازدیدکنندگان : 52902

رفتن به بالای صفحه