داستانهای ما

بیمار روانی که: در مرکز نگهداری بیماران روانی هلال احمر مواظبت، تداوی و آماده برگشت به خانواده خود است
۰۳ - دلو - ۱۳۹۶

جعفر 25 ساله باشنده دشت برچی شهرکابل دوسال قبل به اثر تکلیف اعصاب دچار بیماری روانی شد و به قول خودش خانواده، همسایگان و مردم محل از برخورد خشن ، زبان درازی و جنگ افروزی اش همه به ستوه آمده بودند. پدر جعفر ناگزیر می شود فرزندش را در شفاخانه صحت روانی کابل چهار مراتبه هر بار به مدت هجده روز داخل بستر نماید که سرانجام صحت اش اعاده نشد. وی می گوید:" سپس به اساس رهنمایی شخصی به مرستون هلال احمر در کابل مراجعه کردیم چون بخش بیماران روانی مردانه نداشتند من را به مرکز بیماران روانی هلال احمر در ولایت هرات معرفی کردند." جعفر اضافه کرد:" علت و عوامل بیماری خود را نمی دانم اما در ابتدای بیماری در خانواده جنگ و جدال می کردم، زیاد حرف می زدم و اختلا ل خواب داشتم، همه از من به تکلیف بودند، قبل از بیماری دربخش محافظت شرکت ساختمانی قرغه کار می کردم اما به اثر فشار های روحی سرانجام به بیماری روانی دچار شدم ، بالاخره پدرم در حالی که به زنجیر بسته گردیده بودم مرا به مرکز بیماران روانی هرات برد و مسؤولین آنجا تسلیم کرد." مسؤولین بیماران روانی هلال احمر هرات ضمن فراهم سازی تسهیلات معیشتی جعفر را تحت در مان قرار می دهند، هفته سه بار معاینه و همه روزه برایش از طرف داکتر مؤظف ادویه توصیه می گردد. جعفر در حالی که لبخند می زند در این مورد می گوید:" حالا صحت ام بهبود یافته، هفتاد فیصد صحت ام را باز یافته ام و عنقریب انشاء الله وضعیت ام کاملاً خوب خواهد شد و بخیر به خانواده خود بر می گردم. با خانواده خود ارتباط تیلفونی دارم، مجرد هستم، دو برادر داردم و پدر و مادرم الحمد الله درقیدحیات هستند.." جعفر از دست اندر کاران مرکز نگهداری بیماران روانی هلال احمر هرات به پاس خدمات شایسته شان از این چنین بیماران سپاسگزاری می کند و بزرگترین آرزویش را اعاده صحت، برگشت به خانواده واز سرگیری زنده گی عادی خود می داند. بشیر احمد – معطوف آمر مرکز نگهداری بیماران روانی که از چهارده سال به اینسو مسؤولیت این مرکز را بعهده دارد می گوید: در این مرکز 240 بیمار روانی شامل مردان و زنان تحت مواظبت و مراقبت قرار دارند که از این جمله دوصد نفر آن ها را مردان و 40 نفر شان را زنان تشکیل می دهند که در دو حویلی جداگانه رهایش می کنند. وی اضافه کرد: این مریضان از تمام ولایات کشور می باشند که از طرف نماینده گی های ولایتی و دفتر مرکزی هلال احمرافغانی به مرکز بیماران روانی هلال احمر هرات معرفی می شوند و در این جا در کنار فراهم سازی امکانات معیشتی زمینه ورزش و تداوی نیز برای آن ها آماده می شود. هفته دوبار لباس های شان تبدیل می شود ، دومراتبه فرصت حمام و شستشو بدن برای شان فراهم و به وضعیت شان به گونه مناسب رسیده گی می شود. غذای بیماران برویت مینوی غذایی که در آن هفته چهار روز میوه و چهار روز گوشت در نظر گرفته شده تهیه می شود. بقول آمر این مرکز مشکلات از ناحیه مکان وسیع و مناسب و ساخت اتاق های معیاری وجود دارد همچنان چون این بیماران اکثراً لباس های خودرا پاره می کنند ، کلاه و کرتی های خودرا دور می اندازند، و در هوای سرد از اتاق های خود بیرون می شوند که سبب بروز بیماری مزید شان می گردد لذا فراهم کردن لباس دوباره برای شان تا حدی این مرکز را به مشکل مواجه ساخته است. رویهمرفته بعضی اوقات بیماران بین خود جنگ و منازعه می کنند، بنابر این کارمندان ناگزیر اند روز و شب از آنها مراقبت کنند . وی میافزاید: در این مرکز 24 نفر کار می کنند که 22 نفر آن 24 ساعته مصروف کار هستند، زیرا مواظبت این گونه بیماران ایجاب می کند تا دست اندر کاران همواره از ایشان مراقبت نمایند. گفتنی است که هر سال 10-12 بیمار روانی به اثر تداوی صحت یاب وبه خانواده های شان برگشت داده می شوند، البته تمام مصارف مرکز بیماران روانی هلال احمر هرات از طرف جمعیت هلال احمرافغانی تأمین می گردد.

اشتراک گذاري بادوستان:

نظر ها (0)

نظر شما

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 15135
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 15
» مجموع بازدیدکنندگان : 61814

رفتن به بالای صفحه